Gwary polskie. Przewodnik multimedialny
Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW | Towarzystwo Kultury Języka

 „Gwara to język rodzinny, język żywy (…). Ktokolwiek nie badał starannie gwar swego języka, zna go tylko do połowy”.


              Witold Doroszewski za Charlesem Nodierem

Nowa wersja: Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe

Polskie gwary ludowe to skarbnica wiedzy o przeszłości, nośnik kultury, tradycji i obyczajów. Celem przewodnika jest uchronienie ich od zapomnienia, ukazanie tkwiącego w nich piękna i bogactwa. Adresujemy go do wszystkich zainteresowanych językiem, kulturą i historią swojego regionu. Mamy także nadzieję, że będzie mógł pełnić funkcję multimedialnego podręcznika dla różnych szczebli edukacji.

Wersja poszerzona i uzupełniona dn. 30 XI 2009 r.
ISBN: 978-83-62844-09-8


Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury / Ochrona dziedzictwa kultury ludowej”).