Dialekt mazowiecki Dialekt małopolski Dialekt wielkopolski Dialekt ¶l±ski Dialekty mieszane Dialekty mieszane Dialekty mieszane Dialekty mieszane Dialekty mieszane Dialekt wielkopolski Dialekt małopolski

Schematyczny podział dialektów polskich. Opr. A. Wieczorek na podstawie map: S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 3, Warszawa 1968, mapa nr 3 (Schematyczny podział dialektów polskich); Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991, s. 413 (Mapa 1. Dialekty polskie (podział schematyczny)) z uzupełnieniami innych autorów.