Dialekt wielkopolski - Wielkopolska środkowa
Region dziś PDF Drukuj Email
Justyna Kobus   

Gmina Mosina (miejsko-wiejska) rozciąga się na powierzchni 171 km2, z czego: użytki rolne to 49,2%, lasy 37,5%, tereny osiedlowe 3,7%, wody powierzchniowe 2,5%, pozostałe tereny 7,1%; liczba ludności wynosi ogółem 25.578, w tym w mieście 12.194 osób, na wsiach 13.3841.

Gmina dzieli się na 21 sołectw: Babki, Baranówko, Borkowice, Czapury, Daszewice, Drużyna, Krajkowo, Krosinko, Krosno, Mieczewo, Nowe Dymaczewo, Pecna, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Sowinki, Stare Dymaczewo, Świątniki, Wiórek, Żabinko.

Szczególne walory gminy to położenie w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz w rejonie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz możliwości gospodarcze. „Gmina Mosina – podaje serwis internetowy inter.media.pl – należy do największych i najbardziej atrakcyjnych gospodarczo gmin powiatu poznańskiego. Działa tu blisko 2200 podmiotów gospodarczych, w tym wiele renomowanych i nagradzanych na targach przedsiębiorstw. Wśród nich są firmy z kapitałem zagranicznym”2, które zatrudniają ok. 330 osób.

„Gmina – czytamy na stronie tegoż serwera – co roku przeznacza około 30% swojego budżetu na inwestycje. Priorytetem są nakłady na rozwój infrastruktury komunalnej i ochronę środowiska naturalnego”. Za działalność tę Gmina była wielokrotnie nagradzana.

Wg danych inter.media.pl „gmina może zaoferować inwestorom wysoki poziom rozbudowy sieci technologicznej: 95% gminy jest zwodociągowanej, 100% gminy jest zelektryfikowanej, 75% terenu miasta jest skanalizowana […], zgazyfikowane jest 68% Mosiny oraz wsie Daszewice, Babki, Czapury, Wiórek i Krosinko”.


1 www.mosina.pl (stan na dzień: 04.06.2008r. )

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »