Łęczyckie
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Bogdańczew
- Tum
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Bogdańczew
- Tum
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Bogdańczew
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
Tum
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
- Tekst 10
- Tekst 11
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

 

Za Łęczyckie uznaje się tu obszar administracyjny województwa łęczyckiego z lat 1351-1793, ponieważ w XVI w., a więc wtedy, kiedy istniało województwo łęczyckie (z pięcioma tylko większymi miastami: Łęczycą, Brzezinami, Piątkiem, Inowłodzem i Kłodawą), ukształtował się ostatecznie polski język literacki wraz z terytorialnym podziałem na dialekty. W porównaniu z obecnym powiatem łęczyckim jest to terytorium obszarowo większe. Łęczyckie leży w pasie Nizin Środkowopolskich, jednak w kilku makroregionach geograficznych, np. okolice Łęczycy i obszary na wschód od tego miasta to mezoregion Równina Łowicko-Błońska należący do makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, zaś południowo-wschodni obszar dawnego województwa łęczyckiego to makroregion Wzniesienia Południowomazowieckie z mezoregionem Wysoczyzna Łódzka.

Gwary Łęczyckiego to gwary przejściowe między trzema wielkimi dialektami polskimi: wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim.