Dialekt wielkopolski - Ziemia chełmińsko-dobrzyńska
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Monika Kresa   

Najważniejsze miasta ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej to Chełmno (20 381 mieszkańców), Toruń (206 765 mieszkańców), Lipno (14 884 mieszkańców), Rypin (16 000 mieszkańców). Dobrzyń (2 246 mieszkańców) jako historycznie jedno z głównych miast tej ziemi stracił niemal zupełnie znaczenie.

Dzisiejsza struktura socjologiczna i etniczna tych ziem została ukształtowana przez powojenne akcje przesiedleńcze. Po drugiej wojnie ¶wiatowej od 1945 roku władze prowadziły na terenie akcję osiedleńcz± na rozparcelowanych gospodarstwach poniemieckich. Osiedlano rodziny pochodz±ce z Polski południowo-wschodniej (dawne województwa rzeszowskie, kieleckie, lubelskie), przez co nast±piło wielkie wymieszanie kultur. Administracyjnie znajduje się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ziemia chełmińsko-dobrzyńska obejmuje obszar Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, co czyni z tych terenów wspaniałe miejsca wypoczynkowe, które dodatkowo ze względu na bogat± przeszło¶ć historyczn±, maj± również edukacyjne walory turystyczne i s± celem licznych wycieczek szkolnych i prywatnych. Znajduj± się tu liczne rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe.

Ziemia chełmińsko-dobrzyńska jest terenem typowo rolniczym, funkcjonuje tu kilkana¶cie większych zakładów przetwórczych, zakłady metalurgiczne i prywatne zakłady budowlane. W rolnictwie dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i ro¶lin pastewnych, hoduje się tu trzodę chlewn±, bydło, drób.Fot. Justyna Garczyńska, Katarzyna Węglicka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »