Dialekt wielkopolski - Kociewie
Wie¶ Mirotki dzi¶ PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Mirotki, gwar. Mnierotek, ogp. Mirotek, w Mirotkach, gwar. w Mnierotkach.

Przymiotnik od nazwy wsi: mirocki.

Nazwa mieszkańców: gwar. mnierotczak, ogp. mirotczanin.

Gmina: Skórcz.

Powiat: starogardzki.

Województwo: pomorskie.

Położenie: na ¶rodkowym Kociewiu, na południowy wschód od Skórcza, w odległo¶ci 18 km od Gniewu, do Pelplina jest 19 km, do Kwidzyna – 23 km, Grudzi±dza – 32 km, do Sztumu – 38 km.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa gdańskiego.

Parafia: Mirotki.

Ludno¶ć: 484 (2006 r.)

Powierzchnia wsi: 9,51 km2

Mirotki to wie¶ kociewska, która znajduje się na ¶rodkowym Kociewiu. Jest to wie¶ typu ulicówka, do której należ± dwa osiedla, tzw. Gapica i Pustkowie. Dobrze rozwija się tu agroturystyka. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirotkach ma ponadstuletni± tradycję i doczekała się monografii. Organizuje wiele imprez kulturalnych (np. plenery malarskie, wieczory literackie). Obecnie z powodu małej liczby uczniów jej istnienie jest zagrożone. W miejscowo¶ci działa drukarnia Mirex, która wydaje wiele cennych pozycji dotycz±cych historii i współczesno¶ci regionu.

Wsie s±siaduj±ce: Miryce, Ryzowie, Barłożno, Ko¶cielna Jania, Markocin.

 

Dane statystyczne (z dnia 16.09.2008 r.) za: http://pl.wikipedia.org, http://skorcz.pl/content/view/9/76/; http://kociewiak.pl/gminy/skorcz_gmina/index.php; http://kociewiak.pl.

 

Fotografie: Renata Dombrowska, Grażyna Ko¶cielna, Maciej Łabudzki, Dorota Pawłowska

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »