Dialekt małopolski - Przemyskie
Tekst gwarowy — Kalników 2 PDF Drukuj Email
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   
Nagrały: Marta Frączek, Magdalena Lenart, Marta Michalak, 12—13 stycznia 2008. Przepisała Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Informator: Tadeusz Dacko, ur. w 1960 r. Rodzice pochodzą z Kalnikowa. Informator ma wykształcenie średnie, przez pewien czas pracował na kolei w Medyce. Obecnie jest sołtysem Kalnikowa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeszcze o dziedzicuNo jezd_na przykład bardzo… take właśnie fótougrafja, wśród tutaj miszkańców Kalnikowa, jeden z mieiszkańców_ma, ży jez_uwidoczniona jego jego pogrzeb, jego pogrzeb. Strasznie dużo ludzi było na tym pougrzebiei, no bo to wiadomo. I między innymi pou jego śmierci, także on równiż był fundatoreym kouścioła. Oubecny kościół tutaj pod wezwaniem świętego Andrzeja, bo tak sie ten kościół u nas w Kalnikowie nazywa, i tutaj on właśniei jes fundatorym tego kościoła. Kościół został wybudouwany w tysiąc dziewieńcet czszynastym przy pómocy tutaj miszkańców, którzy tu spółecznie pracouwali i między innymi z zasobów piniężnych, którey on na ten cel przeznaczył, bo tag_jag_już to wcześnieij mówiłem, Bolesław Ourzechowicz miał dwie żony. Ta pieirwsza to ta mocno chourouwała, to ona długo niei żyła. Miał drugą żone, właśnie ta druga żona, ona w testamencie sobiei zasczszegła, że jeżeli po jej śmierci, żeby ten właśnie pan Ourzechowicz douprouwadził dou tego, że ten kościół tutaj został zbudówany. Dopóki jiżeli nie było kościoła, to pan Ourzechowicz właśnie ze swojom
rodzinom uczeystniczył zawsze w nidziele we mszy w swójeij kaplicy dworskiej. Taka była kaplica tutaj koło tego… koło no zbudówana koło tego jego pałacu i tutaj przyjeżdżał ksiądz i tu sie odprawa… właśnie tutaj była odprawiana msza
święta. No i właśnie po zlikwidowaniu tej kaplicy, jag_już został wybudówany kościół w tysiunc dziewieńcet czszynastym roku… Co jeszcze takiego cieikawegu jest, że w dzisiejszym kóściele jest, no, wiadomo, jest zachrystia i te drzwi w zachrystii, które
som tutaj w kóściele, to som właśnie orginalne pieirsze drzwi, które właśnie zostały wzięte z tej kaplicy dworskiej w parku.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »