Dialekt małopolski - Lasowiacy
Wie¶ D±browica dzi¶ PDF Drukuj Email
Izabela St±por   

Nazwa wsi oraz gwarowa postać jej dopełniacza i miejscownika: D±browica, D±browicy, (w) D±browicy.
Przymiotnik od nazwy wsi: d±browicki.
Gmina: Baranów Sandomiersk.
Powiat: tarnobrzeski.
Województwo: podkarpackie.
Położenie: D±browica to wie¶ w gminie Baranów Sandomierski, która leży  w północnej czę¶ci województwa podkarpackiego i graniczy z gminami: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Padew Narodowa, Cmolas, Osiek i Łoniów. Zgodnie ze swym położeniem w Małopolsce (obecnie województwo podkarpackie), wie¶ była niegdy¶ nazywana "D±browic± Małopolsk±" (taki zapis widniał np. na biletach kolejowych).
W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.
Parafia: D±browica (rzymskokatolicka).
Ludno¶ć: Brak danych o wsi, gminę zamieszkuje 12 036 osób, w tym 5 978 mężczyzn i 6 058 kobiet (¶rednia gęsto¶ć zaludnienia wynosi 99 osób na km2).
Powierzchnia wsi: Brak danych o wsi, natomiast ogólna powierzchnia gminy wynosi dokładnie 122 km kwadratowych, co stanowi 2% powierzchni całego województwa.
Do końca XIX wieku wsie D±browica ¦lęzaki, Maczaki i Marki należały do parafii Miechocin, oddalonej o 15 km. W roku 1870 podjęto budowę ko¶cioła w ¦lęzakach, w których miała powstać nowa parafia.
Obecnie na terenie miejscowo¶ci funkcjonuje Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa i sklepy. Znajduje się tu również Dom Ludowy i Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wie¶ znana jest z zachowywania tradycji lasowiackich. Działa tu zespół obrzędowy "Lasowiaczki'' (do którego od 1976 roku należy Anna Rzeszut). To jeden z najbardziej znanych zespołów obrzędowych w Polsce, prezentuj±cy kulturę ludow± Lasowiaków, ich zwyczaje, tradycje i pie¶ni. Na swoim koncie zespół ma wiele nagród, m.in. Franciszka Kotuli czy Kolberga.
Dane statystyczne za: Urz±d Statystyczny w Rzeszowie (www.stat.gov.pl), Powierzchnia i ludno¶ć w 2006 r., dane z 31 XII 2006 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »