Leksykon
Zgrubienia PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Zgrubienia (inaczej: augumentatywa) to formacje słowotwórcze, które służą do wyrażenia negatywnego stosunku do rozmówcy bądź otoczenia. Zgrubienia w gwarach – podobnie jak zdrobnienia – są częste ze względu na ekspresywny charakter wypowiedzi. Nieraz mają one charakter przezwiskowy. W większości powstają za pomocą tych samych środków słowotwórczych co w języku ogólnym, por. świńsko, chłopidło, handlara; tylko niektóre są typowo gwarowe, por. grubajda, barabajda, oślaga, krowicha, łachtyga ‘nierządnica’, gorzalica, biczycho, tłuścialachny, grubalachny. Przezwiskowy charakter mają złożenia chłapciouch, mocykura, płuczymorda, chwaliportek. Por. Ekspresywne nacechowanie wypowiedzi, Słownictwo ekspresywne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »