Leksykon
Dialektyzm PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Dialektyzm to cecha dialektalna, element językowy odczuwany przez posługujących się językiem ogólnym jako należący do jednego z dialektów. Dialektyzmy są zróżnicowane tak, jak zróżnicowane są dialekty, i tak, jak zróżnicowane są ich systemy językowe. Można zatem wyróżnić dialektyzmy mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie, śląskie z jednej strony, z drugiej zaś – fonetyczne, fleksyjne, składniowe, słowotwórcze, leksykalne i frazeologiczne. Dialektyzmy najczęściej występują w tekstach artystycznych jako wykładniki dialektyzacji. W celach stylizacyjnych mogą także występować w innych wypowiedziach mówionych i pisanych. Używanie ich bez poczucia ich dialektalnego nacechowania stylistycznego przez ludzi posługujących się językiem ogólnym jest traktowane jako błąd, natomiast jest w pełni uzasadnione w wypowiedziach osób porozumiewających się danym dialektem. Zob. więcej: Podstawy dialektologii / I. Czym zajmuje się dialektologia? / 1.4. Dialektyzmy a regionalizmy. Por. Błędy językowe wynikające z podłoża dialektalnego, Dialektyzmy w języku ogólnopolskim.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »