Dialekt wielkopolski - Bory Tucholskie
Wie¶ Klonowo dzi¶ PDF Drukuj Email
Halina Kara¶   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Klonowo, Klonowa, w Klonowie.

Przymiotnik od nazwy wsi: klonowski.

Nazwa mieszkańców: klonowiak, lmn. klonowiaki.

Gmina: Lubiewo.

Powiat: tucholski.

Województwo: kujawsko-pomorskie.

Położenie: nad Zalewem Koronowskim na wschodnim brzegu Brdy na południu Borów Tucholskich przy drodze powiatowej Szumi±ca – St±żki. Najbliżej położonym miastem jest Tuchola, oddalona od Klonowa o 25 km.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.

Parafia: Lubiewo.

Ludno¶ć: 639 (2008 r.).

Powierzchnia wsi: 1017,39 ha.

Klonowo to wie¶ o charakterze turystyczno-rolniczym. Poza le¶nictwem, łowiectwem i rolnictwem dominuj±: działalno¶ć handlowa, usługi, budownictwo, transport. W 2000 roku powstało Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo – organ prowadz±cy od tego czasu we wsi szkołę podstawow±, któr± władze gminne zamierzały zlikwidować. We wsi s± trzy sklepy spożywcze, restauracja, siedziba Gminnej Spółdzielni, ajencja pocztowa, Ochotnicza Straż Pożarna, kilka gospodarstw agroturystycznych, a w pobliżu wsi s± dwa o¶rodki wypoczynkowe. W Klonowie działa od 1998 r. zespół folklorystyczny „Klonowiaki”, który na licznych pokazach i przegl±dach ukazuje, jak kiedy¶ żyli mieszkańcy tej czę¶ci Borów Tucholskich. We wsi odbywaj± się różne imprezy, z których najważniejsze to „Borowe ¶więto”, wł±czone do dorocznych obchodów Dni Borów Tucholskich promuj±cych region, na którym występuj± borowiackie grupy lokalne, odbywa się pokaz potraw regionalnych i metod pracy rękodzielników.

Wsie s±siaduj±ce: Lubiewo, Sucha, Szyszkówka, Minikowo (zob. Mapa gminy Lubiewo).

Dane statystyczne i dotycz±ce współczesnej sytuacji wsi (z dnia 13.09.2008) za: Lucyna Koniarska, Sołectwo Klonowo (artykuł z 6.09.2006 r.) na stronie internetowej: http://www.lubiewo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=197;
http://www.bip.lubiewo.las.pl/?cid=327;
http://www.region.tuchola.pl/lubiewo/index.htm.

 

Fotografie: Maciej Łabudzki

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »