Leksykon
Kontynuanty staropolskiego o długiego
Halina Kara¶   

Kontynuanty staropolskiego ō długiego. Kontynuanty dawnego ō długiego mog± brzmieć jak ou, czyli dĽwięk po¶redni między samogłosk± o i u (goura, proug, gnouj, wouz), lub mog± utożsamić się z u (jak w języku ogólnym). Sporadycznie, niekonsekwentnie i tylko w niektórych rdzeniach może się pojawiać wymowa o (np. znow). ¦cie¶nione o może też ulegać w gwarach dyftongizacji (woz). Zob. Samogłoska pochylona ó.