Leksykon
Formy bez przegłosu
Halina Karaś   

Formy bez przegłosu.  Zob. Przegłos.