Leksykon
Hipotaksa
Halina Karaś   

Hipotaksa (grec. hypó ‘pod’ + grec. táksis ‘uporządkowanie’) to stosunek składniowej podrzędności, także zdania złożone podrzędnie. Przeciwieństwem hipotaksy jest parataksa. Zob. Składnia dialektalna.