Dialekt małopolski - Podhale
Dzieje wsi Bukowina Tatrzańska
Józef Kąś   

Bukowina Tatrzańska jest dziś jedną z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości podhalańskich. Położona jest obok przejścia granicznego na Łysej Polanie, na siedmiu grzbietach wzniesień, których nazwy wywodzą się od dawnych osadników. Centralna część Bukowiny usytuowana jest na grzbiecie Kramarskiego Wierchu.

To wieś stosunkowo młoda. Późne zasiedlenie tego terenu wynikało z niedostępności okolicy i bardzo trudnych warunków klimatycznych.

Najdawniejsza wzmianka o Bukowinie znajduje się w wyroku króla Zygmunta III z roku 1630, rozstrzygającym skargę mieszkańców na starostę nowotarskiego Mikołaja Komorowskiego.

W roku 1900 ks. Walenty Gadowski (twórca Orlej Perci) wybudował tu pierwszą willę. Przed I wojną światową gościem w Bukowinie był m.in. J. Piłsudski.

Współczesna nazwa wsi została ustalona w okresie międzywojennym dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny.

Obecnie wieś jest miejscowością wybitnie turystyczną. Tradycyjne rolnictwo jest marginalnym źródłem dochodów mieszkańców, którzy utrzymują się głównie z obsługi turystów, wyrobu pamiątek regionalnych i różnego rodzaju rzemiosła regionalnego.