Dialekt mazowiecki - Mazowsze bliższe
Dzieje wsi Janówek
Justyna Garczyńska   

Janówek to wieś położona w Puszczy Kampinoskiej, w gminie Czosnów. W średniowieczu rozległe dobra Czosnów należały do rodziny Czosnowskich herbu Kolumna. Najstarszą miejscowością gminy jest Łomna, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1155 r. Do starszych miejscowości należy także Kazuń. Jego nazwa pojawia się w dokumentach z 1447 r.

Janówek, podobnie jak inne wsie puszczańskie, Wiersze, Brzozówka czy Krogulec, należy do najpóźniej założonych miejscowości, prawdopodobnie dopiero w latach czterdziestych XVIII w. Pierwszymi osadnikami byli budnicy zajmujący się wyrębem lasu i przemysłem leśnym.