Dialekt małopolski - Przemyskie
Tekst gwarowy — Ostrów 4
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   
Nagranie: Miriam Mazur, Krzysztof Cieślik
Przepisanie i opracowanie: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Informatorka: Weronika Maciszek, ur. w 1923 r. w Ostrowie k. Radymna. Rodzice byli rolnikami. W wieku ok. 50 lat przeniosła się do Radymna. Przez całe życie zajmowała się gospodarstwem, nie wyjeżdżała poza miejsce zamieszkania.

Robienie masła
- Masło my róbili w takieij maśniczce. No taka maśniczka było, śmitane sie wlewało, taka była o może, długa, potem był u taki jeszcze na niu nawieśnik z kołkim, z taku jeszcze takim ókrągłem tym i to sie tag_róbiło i masło sie zróbiłu ósobnu, sie wyciągłu dó wody, wyczyściło, a maślanka… To tam trochu sie zjadło, trocha sie świni wylało.