Leksykon
Przejście wygłosowego -ej > -i/-y PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Przejście wygłosowego -ej > -i/-y. Wymiana -ej > -i lub -y, czyli wymowa typu mili, wiyncy, charakteryzuje wiele gwar. Samogłoska e w grupie -ej ścieśnia się do -i (po spółgłoskach miękkich) lub do -y (po spółgłoskach stwardniałych, także tych, które w gwarach mazurzących uległy mazurzeniu), a jota w wygłosie zanika. Cecha ta występuje w stopniu wyższym przysłówków, por. dawni, lepi, głorzy, jinacy, pryndzy, śmieli = lepiej, gorzej, inaczej, prędzej, śmielej, oraz w końcówce -ej zaimków przymiotnych i przymiotników, por. w naszy wsi, u swoi siostry = w naszej wsi, u swojej siostry.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »