Dialekt wielkopolski
Geografia Zasięg terytorialny i podziały dialektu
Charakterystyka dialektu Charakterystyka dialektu
Gwara regionu Teksty gwarowe:
- Wielkopolska zachodnia
- Wielkopolska wschodnia
- Wielkopolska południowa
- Wielkopolska środkowa
- Wielkopolska północna
- Krajna
- Kociewie
- Bory Tucholskie
- Kujawy
- Ziemia chełmińsko-dobrzyńska
Historia dialektu Dialekt wczoraj i dziś
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Na terenie Wielkopolski, tradycyjnie można było wyróżnić ponad trzydzieści różnych grup etnograficznych.  Znaczna część z nich to potomkowie osadników z Niemiec (Bambrzy, Hanobrzy), różnych części Polski (głównie ze Śląska), a także z Rusi i Litwy (Tatarzy), Holandii (Olędrzy), Rumunii (Rumuni) oraz przesiedleni w ramach akcji „Wisła” Łemkowie i Ukraińcy.