Dialekt mazowiecki - Mazowsze dalsze
Wieś Strachówka dziś
Justyna Garczyńska   

Nazwa miasta oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Strachówka, Strachówki, w Strachówce.

Gmina: Strachówka.

Powiat: Wołomin.

Województwo: mazowieckie.

Położenie: Niewielka wieś o charakterze typowo rolniczym, leżąca 60 km na wschód od Warszawy. Położona w widłach rzek Liwiec i Rządza na terenie wznoszącym się 100-150 m n.p.m., otoczona lasami, w których przeważają bory sosnowe i mieszane, czysta ekologicznie. Wokół wsi znajdują się obszary krajobrazu chronionego oraz rezerwat torfowiskowy, co sprawia, że jest to obszar o wybitnych walorach turystycznych.

W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego.

Ludność: 390 osób (za http://mapa.szukacz.pl/ ).

Strachówka znajduje się na obszarze gwarowym Mazowsza dalszego.

Wsie sąsiadujące: Kukawki, Urle, Łochów, Jadów.