Leksykon
Konsonantyzm
Halina Karaś   

Konsonantyzm (łac. consonans ‘spółgłoska’) to zasób spółgłosek systemu językowego (np. danej gwary), ich właściwości i wzajemne stosunki. Zob. Asynchroniczna wymowa spółgłosek wargowych miękkich, Depalatalizacja, Grupy spółgłoskowe w dialektach, Hipertrofia palatalności spółgłosek tylnojęzykowych, Jabłonkowanie, Mazurzenie, Przejście wygłosowego ‑ch w ‑k, Rozpodobnienie, Spółgłoski protetyczne, Spółgłoski przedniojęzykowe, Spółgłoski środkowojęzykowe, Spółgłoski tylnojęzykowe, Spółgłoski wargowe, Spółgłoski wstawne, Systemy fonologiczne spółgłoskowe, Sziakanie, Upodobnienie fonetyczne.