Leksykon
Deklinacja
Halina Karaś   

Deklinacja (łac. declinatio ‘odchylenie’) to odmiana przez przypadki, liczby i rodzaje, której podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki i liczebniki, a także system takiej odmiany. O różnicach w deklinacji między dialektami ludowymi i językiem ogólnopolskim zob. Odmiana liczebników, Odmiana przymiotnikowa rzeczowników, Odmiana przymiotników, Odmiana rzeczowników, Odmiana zaimków.