Leksykon
Izosyntagma
Halina Karaś   

Izosyntagma (izo‑ + grec. sỳntagma ‘zestawienie’) to linia na mapie językowej przedstawiająca określone zjawisko składniowe, np. składnię typu pięć hektary. Zob. Izoglosa.