Leksykon
Upodobnienia międzywyrazowe
Halina Karaś   

Upodobnienia międzywyrazowe. Zob. Fonetyka międzywyrazowa zróżnicowana dialektalnie.