Dialekt małopolski - Żywiecczyzna
Wie¶ Korbielów dzi¶
Weronika Iwanek   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać dopełniacza i miejscownika: Korbielów, D. Korbielowa, Msc. (w) Korbielowie.

Przymiotnik od nazwy wsi: korbielowski (za: NSPP), gwar. brak przymiotnika, mówi się z Korbielowa.

Nazwa mieszkańców: korbielowianie, gwar. korbielanie; korbielowianin, korbielowianka.

Gmina: Jele¶nia.

Powiat: żywiecki.

Województwo: ¶l±skie.

Położenie: Korbielów leży na zboczach Masywu Pilska (1557m n.p.m.) – drugiego pod względem wysoko¶ci szczytu Beskidu Żywieckiego. Wioska jest oddalona o 19 km na południowy wschód od Żywca i znajduje się bezpo¶rednio przy granicy polsko - słowackiej. Przepływa przez ni± rzeka Glinna (lewy dopływ Koszarawy).

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa bielskiego.

Parafia: Korbielów (rzymskokatolicka).

Ludno¶ć: 1185 osób (dane z końca 2007).

Liczba domów: 319 zamieszkałych (dane z końca 2007 roku).

Powierzchnia wsi: 2397,11 ha

Większo¶ć mieszkańców Korbielowa utrzymuje się nie tylko z rolnictwa, lecz także z turystyki. Miejscowo¶ć jest jednym z najsłynniejszych zimowych kurortów w Polsce. Główn± atrakcj± jest dobrze przygotowana sieć wyci±gów i tras narciarskich, których ł±czna długo¶ć wynosi aż 30 km. W lecie natomiast walory naturalne wsi zachęcaj± do malowniczych pieszych wędrówek po szlakach okolicznych gór lub też do organizowania rowerowych wycieczek.

Stosunek do gwary i tradycji ludowej na terenie całego Korbielowa jest bardzo pozytywny. Ludzie nie wstydz± się swoich góralskich korzeni – ¶wiadomie je eksponuj± i kultywuj±. Warto podkre¶lić, że nadal żywa jest tu sztuka bibułkarska, a członkostwo w zespole pie¶ni i tańca (s± dwa) wzbudza powszechny szacunek.

Wsie s±siaduj±ce: Krzyżowa, Sopotnia Wielka, Krzyżówki.

Dane statystyczne za: Urz±d Gminy Jele¶nia z dnia 17 listopada 2008.


Fotografie: Weronika Iwanek