Leksykon
Regionalne odmiany polszczyzny
Halina Karaś   

Regionalne odmiany polszczyzny to terytorialne warianty języka ogólnego, mające oprócz wszystkich istotnych cech języka ogólnego także środki językowe charakterystyczne tylko dla danych regionów. Do połowy XX wieku polszczyzna regionalna była też ograniczona do środowiska inteligencji danego regionu jako jej mowa codzienna, a więc był to wariant terytorialno-środowiskowy języka ogólnego. Obecnie w związku z procesami demokratyzacji języka regionalizmy pojawiają się w mowie ludności różnych grup społecznych danego regionu, nie tylko w języku inteligencji. Różnice między odmianami regionalnymi polszczyzny są niewielkie i nie zakłócają one komunikacji językowej. Najbardziej widoczne są w słownictwie, a współcześnie coraz bardziej się zacierają. Zob. więcej: Podstawy dialektologii/ I. Czym zajmuje się dialektologia?/1.3. Dialekty i gwary ludowe a odmiany regionalne polszczyzny, 1.4. Dialektyzmy a regionalizmy, 1.5. Typy i przykłady regionalizmów.