Leksykon
Formy oboczne
Halina Karaś   

Formy oboczne. Zob. Warianty językowe.