Leksykon
Prowincjonalizm
Halina Karaś   

Prowincjonalizm. Termin stosowany dawniej (m.in. przez A. Mickiewicza) na określenie regionalizmu. Dziś już nieco przestarzały, wychodzący z użycia i nacechowany pejoratywnie. Zob. Regionalizm, Regionalne odmiany polszczyzny.