Leksykon
Dialektologia a inne dyscypliny badawcze
Halina Kara¶   

Dialektologia a inne dyscypliny badawcze – zob. Podstawy dialektologii / I. Czym siê zajmuje dialektologia? / 1.6. Dialektologia a inne dyscypliny badawcze.