Dialekt ¶l±ski - ¦l±sk południowy
Region dzi¶ PDF Drukuj Email
Agnieszka Piotrowska   

Liczba mieszkańców ¦l±ska Cieszyńskiego wynosi ok. 800 tys.(ok. 400 tys.1 Polaków i ok. 400 tys. Czechów), a gęsto¶ć zaludnienia ok. osób/km². Ponad 65% ludno¶ci mieszka w miastach. Na Zaolziu mieszka duża mniejszo¶ć polska (ok. 50 tys.). W polskiej czę¶ci znajduje się największe skupisko ludno¶ci wyznania ewangelicko-augsburskiego w kraju (ok. 20% ludno¶ci).

¦l±sk Cieszyński po stronie polskiej należy do województwa ¶l±skiego, do powiatów: cieszyńskiego, zachodniej czę¶ci bielskiego oraz zachodniej czę¶ci Bielska-Białej, po stronie czeskiej znajduje się w kraju morawsko-¶l±skim, należy do powiatów Karwina, wschodniej czę¶ci Frydek-Mistek, wschodniej czę¶ci Ostrawa oraz wschodniej czę¶ci miasta Ostrawa.

Głównymi miastami ¦l±ska Cieszyńskiego po stronie polskiej jest Cieszyn, Bielsko-Biała (zachodnia czę¶ć miasta - Bielsko), Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Ustroń, Wisła, Ostrawa (czę¶ć północno-wschodnia miasta, Slezská Ostrava to do 1918 roku Polska Ostrawa), Karwina, Frydek-Mistek (wschodnia czę¶ć miasta, Frýdek), Hawierzów, Czeski Cieszyn, Jabłonków, Trzyniec i Bogumin.

¦l±sk Cieszyński to również euroregion na granicy polsko-czeskiej, który powstał w 1998 roku w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. Obecnie obejmuje on powierzchnię ok. 1 400 km2, a zamieszkuje go około 630 tys. osób. Najważniejszym miastem Euroregionu jest Cieszyn, za¶ największym Jastrzębie-Zdrój. Siedzibami Euroregionu s± polski Cieszyn i Czeski Cieszyn.

Ze strony polskiej w skład Euroregionu wchodz±: gminy powiatu cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, gminy powiatu bielskiego: Jasienica, Jaworze, gmina powiatu wodzisławskiego Godów i miasto Jastrzębie-Zdrój. Ze strony czeskiej w skład Euroregionu wchodz±: obszar dawnego powiatu Karwina i przygraniczna czę¶ć dawnego powiatu Frydek-Mistek

Euroregion ¦l±sk Cieszyński nie pokrywa się z historycznymi granicami ¦l±ska Cieszyńskiego, gdyż w jego skład wchodz± gminy Jastrzębie-Zdrój i Godów, które zalicza się do Górnego ¦l±ska, a czę¶ć dawnych ziem Księstwa Cieszyńskiego znajduje się w euroregionie Beskidy (ziemie powiatu bielskiego na zachód od rzeki Białej, miasto Frydek-Mistek).


1Liczba ta uwzględnia wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, a Biała nie leży na obszarze historycznego ¦l±ska Cieszyńskiego.

 

Fotografie: Magdalena Skibniewska

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »