Leksykon
Dialektologia
Halina Karaś   

Dialektologia – nauka o dialektach i gwarach ludowych czy ogólniej o języku mieszkańców wsi. Zob. więcej: Podstawy dialektologii / I. Czym zajmuje się dialektologia? / 1.1. Definicja dialektologii, jej przedmiot, zadania i terminy.