Suwalszczyzna
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Jegliniec
- Potasznia
Region dzi¶ Region dzi¶
Wie¶ dzi¶
- Jegliniec
- Potasznia
Gwara regionu

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Jegliniec
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Potasznia
- Tekst 5
- Tekst 6

Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura

Suwalszczyzna to region w północno-wschodniej Polsce, różnie okre¶lany przez badaczy, ł±czony albo z byłym województwem suwalskim, albo węziej z powiatem suwalskim lub też najszerzej z był± guberni± suwalsk± z okresu Królestwa Polskiego (dzi¶ w obrębie Polski i Litwy) czy też z mezoregionem geograficznym Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Polskie gwary suwalskie obejmuj± powiat suwalski, czę¶ciowo sejneński i augustowski. Oprócz gwar polskich jest to również obszar występowania gwar litewskich na północnym wschodzie i białoruskich na południowym wschodzie.