Dialekt mazowiecki - Lubawskie
Region dziś
Monika Kresa   

Obecnie Lubawa i jej okolice administracyjnie znajdują się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie iławskim. Samo miasto liczy 9417 mieszkańców. Jest to okolica słabo uprzemysłowiona, najprężniejszą gałęzią gospodarki jest przemysł drzewny i meblowy. W Lubawie znajdują się dwa zakłady produkujące meble drewniane i szklane oraz lustra.

Kiedy po II wojnie światowej w miastu przywrócono istniejący tu od 1818 roku status miasta powiatowego, okazało się, że powiat lubawski był on jednym z najbardziej rdzennie polskich powiatów tej okolicy, ludność pochodzenia polskiego stanowiła tutaj 96,6 %, co jest liczbą zaskakującą, jeśli uświadomimy sobie, że znajdowała się ona wówczas w granicach województwa pomorskiego, którego przynależność etniczna nie była tak jednoznaczna.

Ze względu na dobrą lokalizację geograficzną mieszkańcy ziemi lubawskiej utrzymują się w dużym stopniu z turystyki. Innym źródłem utrzymania jest rolnictwo. Miasto stanowi dość ważny węzeł komunikacji drogowej. Leży przy drodze krajowej: Olsztyn-Toruń. W kierunku wschodnim z miasta biegnie droga do oddalonego o 28 km Grunwaldu. Obecnie ziemia lubawska jest położona w granicach powiatu nowomiejskiego i iławskiego.