Dialekt mazowiecki - Lubawskie
Tekst gwarowy — Zwiniarz 6
Alicja Kaczmarek, Anna Wosiak, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Sucajtys, Piotr Sobotka   
Tekst nagrali: Alicja Kaczmarek, Anna Wosiak, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Sucajtys, Piotr Sobotka (23. 05. 2008 r., WS_30004), zapis: Agnieszka Kozłowska.

Informator: Stanisław Surdykowski - kowal

- ur. 1937 w Zwiniarzu, nie zmieniał miejsca zamieszkania; zawód przekazywany od dwóch pokoleń.


 
 
 
 
 
 
 
 

Podkuwanie koni

 
 
To
własz’czicziel trzimał konie, nie, a my jeno kulym. Ja podkowy odrabiałem, zobacz ile
podkóf jeszcze je, ale tu stan surowy, nie, brak odrobicz’ te podkowy, dziory powybijacz’, pozaginacz’ take
hacele, nie, jak na żime. No i tutaj dziury w koło muszo być. Tu muszi być kapka taka, co szie trzima, nie, konia kopita te – to jes surowy stan podkowy, nie, jo trzeba by dopieyrou odrobicz’ trzeba jo. Tak gdziesz’ niecało godzine – dwa trzeba robicz’, żebi dopasowacz’ do kopita, nie. Ni ma koni u nas. Dobra robota była przy koniach.