Dialekt małopolski - Orawa
Region dzi¶
Józef K±¶   

Orawa polska należy od ostatniego podziału administracyjnego Polski w 1999 w cało¶ci do województwa małopolskiego i powiatu nowotarskiego. W latach 1975-1999 należała do województwa nowos±deckiego, ale Orawianie nigdy nie akceptowali w pełni tej przynależno¶ci.

Na terenie Orawy s± 2 gminy całkowicie orawskie: gmina Jabłonka (z należ±cymi do niej sołectwami: Jabłonk±, Chyżnem, Orawk±, Podwilkiem, Zubrzyc± Doln± i Górn±) oraz gmina Lipnica Wielka (z sołectwami: Lipnic± Wielk± i Kiczorami). Pozostałe wsie należ± do gmin podhalańskich: Raby Wyżnej (Bukowina Osiedle, Harkabuz, Podsarnie) oraz Czarnego Dunajca (Piekielnik i Podszkle).

Orawa to region rolniczy, ze słabo rozwinięt± sieci± usług turystycznych.