Dialekt mazowiecki - Lubawskie
Wie¶ Zwiniarz dzi¶
Alicja Kaczmarek i Anna Wosiak   

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać dopełniacza i miejscownika: Zwiniarz, D. Zwiniarza, Msc. (o) Zwiniarzu.

Przymiotnik od nazwy wsi: zwiniarski

Nazwa mieszkańców: zwiniarzak

Gmina: Grodziczno.

Powiat: nowomiejski.

Położenie: Miejscowo¶ć Zwiniarz leży między 53o 21’ szeroko¶ci geograficznej północnej a 19o50’ długo¶ci geograficznej wschodniej. Południowo wschodnia czę¶ć wsi przylega do brzegu rynnowego jeziora, długiego ok. 2 km, dochodz±cego do wsi Ł±żyn. Wie¶ znajduje się na skraju gmin: Grodziczna, Lubawy, Rybna. Z Lubawy nad jezioro Zwiniarz jest tylko 10 km.

Województwo: warmińsko-mazurskie.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć administracyjnie należała do województwa toruńskiego.

Parafia: Zwiniarz.

Liczba domów- 78 (2006 r.)

Powierzchnia wsi: 9,71 km2

Ludno¶ć: 295 (na rok 2006).

Wsie s±siaduj±ce: Ł±żyn, Truszczyny, ¦winiarc.