Dialekt śląski - Śląsk północny
Dzieje wsi Kuniów
Monika Kresa   

Historia Kuniowa nierozerwalnie związana jest z historią założonego w 1250 roku Kluczborka. Wieś położona jest bowiem kilka kilometrów od tego miasta. Powstanie Kluczborka wiąże się natomiast z fundacją szpitala, który założyli, sprowadzeni wcześniej do Wrocławia przez księżną Annę, Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą. Zakonnicy przybyli najpierw do Pragi, a następnie do kolejnych miast śląskich, w których zajmowali się głównie opieką nad chorymi. Nazwa wsi Kuniów pojawia się w akcie fundacyjnym, nadającym ziemie zakonowi i szpitalowi. Akt ten pochodzi z 1253 roku.

Najprawdopodobniej w 1317 roku powstała w Kuniowie parafia, jej pierwszym proboszczem został ksiądz Berthold z Kluczborka. Dokumenty wspominają jednak o wcześniejszym drewnianym kościołku z 1301 roku, jednak do 1317 roku był on jedynie kościołem filialnym parafii Kluczbork. Kościół należał do Krzyżowców z czerwoną gwiazdą aż do momentu sekularyzacji zakonu, czyli do roku 1801.

Na początku XX wieku (lata 1907-1909) zbudowano w Kuniowie Ogród Oliwny oraz kapliczka ku czci św. Jana Nepomucena.