Leksykon
Wpływ s±siedztwa spółgłosek nosowych m, m', n, ń na artykulację samogłosek
Halina Kara¶   

Wpływ s±siedztwa spółgłosek nosowych m, m’, n, ń na artykulację samogłosek. Zob. Samogłoski przed spółgłoskami nosowymi.