Dialekt mazowiecki - Ostródzkie
Geografia regionu
Justyna Garczyńska   

Gwary ostródzkie występuj± przede wszystkim na terenie dzisiejszego powiatu ostródzkiego, czę¶ciowo obejmuj±c swym zasięgiem także powiat olsztyński i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim. Granice tych gwar wyznaczaj± w przybliżeniu wsie: Witułty,

gm. Olsztynek, Mierki, gm. Olsztynek, Swaderki, gm. Olsztynek od wschodu, Lipowo,
gm. Kozłowo, Turówko, gm. Kozłowo, Ulnowo, gm. Grunwald od południa, Glaznoty, gm. Ostróda, Lipowo, gm. Ostróda od zachodu oraz Ru¶ Mała, gm. Ostróda i Liwa, gm. Miłomłyn od północy.
 
Gwary ostródzkie s±siaduj± z gwarami Mazur, Warmii, Lubawskiego, za¶ od północy z nowymi dialektami mieszanymi.
 
Geograficznie obszar ten należy do Pojezierza Iławskiego.
 
 
Fotografie: K. Węglicka