Lubelszczyzna wschodnia
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Moniatycze
- Hutków
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Moniatycze
- Hutków
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Moniatycze
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Hutków
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
Kultura regionu Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

Region obejmuje tereny między Wieprzem a Bugiem. Obszar ten leży na pograniczu różnych regionów geograficznych, m.in. Wyżyny Wołyńskiej i Wyżyny Lubelskiej.
Rzeźba terenu między Wieprzem a Bugiem jest urozmaicona, tereny wyżynne są poprzecinane licznymi wąwozami i kotlinami. Największym skupiskiem leśnym jest tu Puszcza Solska, ciągnąca się 120-kilometrowym pasem od południowych krańców Roztocza po dolinę Sanu. W jej centrum przetrwały w pierwotnym stanie duże połacie trudno dostępnych bagien i torfowisk.