Dialekt mazowiecki - Podlasie
Wie¶ Niemirów dzi¶
Monika Kresa   

Wie¶ Niemirów dzi¶

Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: M. Niemirów, D: Niemirowa, Msc: Niemirowie.

Przymiotnik od nazwy wsi: niemirowski

Gmina: Mielnik

Powiat: Siemiatycze

Województwo: podlaskie

Położenie: Wie¶ położona nad Bugiem, po drugiej stronie rzeki leży Gnojno. Leży tuż przy granicy z Białorusi±.

W latach 1975-1998 miejscowo¶ć należała administracyjnie do województwa białostockiego.

Parafia: rzymskokatolicka pw. ¶w. Stanisława

Ludno¶ć: 240 osób.

Liczba domów:

Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym: Niemirów to osada pograniczna, w której ¶cieraj± się wpływy językowe polskie i wschodniosłowiańskie oraz wyznaniowe rzymskokatolickie, prawosławne, grekokatolickie. Gwary Niemirowa zostały opisane przez Bronisławę Janiak (patrz: Literatura).

Wsie s±siaduj±ce: Sutno, Gnojno (za Bugiem), Ponikwy (Białoru¶)

Dane statystyczne za: www.wikipedia.org