Dialekt małopolski - Przemyskie
Tekst gwarowy — Kalników 1
Aleksandra Krawczyk-Wieczorek   

Nagrały: Marta Frączek, Magdalena Lenart, Marta Michalak, 12—13 stycznia 2008. Przepisała Aleksandra Krawczyk-Wieczorek.

Informator: Tadeusz Dacko, ur. w 1960 r. Rodzice pochodzą z Kalnikowa. Informator ma wykształcenie średnie, przez pewien czas pracował na kolei w Medyce. Obecnie jest sołtysem Kalnikowa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opowieść o dziedzicu


No co by tu powiedzieć o
Kalnikowiei? To w zasadzie wieś jak wieś,
poudobna do innych. Ale jest tutaj taka jedna historia,
którom można by tu
ópówiedzić. Swego czasu tutaj mieszkał… mieszkał dziedzic. On nazywał sie Bolesław_Orzechowicz. Ten pan w ódróżnieniu od tego, że był dziedzicym, dużo
poumagał tutaj mieiszkańcoum, którzy mieiszkali, i do dzisiaj bardzo… już_nie ma dużo ludzi, którzy go spóminajom, ale pozostała historia i… którą właśnie należy jakoś przypominać
młodem, i żeby można było to jakoś utrwalić.
Co można
powiedziedź_o tym panu? Ten pan buł [!] dóktorem nauk i jego roudzina… on w zasadzie nie urodził sie w Kalnikowie, on urodził sie wy L’wowie, na tych tyrenach, ale tutaj większość swojego życia spędził właśnie w Kalnikowi. I co jeszcze można pouwiedzieć. Tutaj teraz właśnie mi sie przypoumina, żey ten pan to bardzou dużo właśnie… miał różne takie jakby zainteresowania i między innymi jednym z nich to było, że on był koulekcjonerem wielu, wielu óbrazów, zeygarów, białej broni i miał bardzo duże właśnie zbiory, którey tutaj w Kalnikowiei przechowywał i… ale trzea to zaznaczyć, że ten pan zmar w roku tysiunc dziewieińcet dwudziestym siódmeym, czyli tag_jakby można pouwiedzieć przeyd wybucheym drugieij wojny światowyj i te zbiory właśnie… miał wielki problem z tymi zbiorami, gdzie
ih_ma, tak jakby na przykład… przeykazać. I pierszym miastem, do którego oun przeykazał, to był Kraków. Ale jakimś dziwnym trafem te zbiory zoustały zabrane z Krakowa i zawieizione dou L’wowa. I tak sie jakoś złożyło, że, historia, no wiadomo, druga
wojna wybucha w tysiunc dziewieńcet czszydziestym dziwiątym roku i zoustaje pu… w czterdziestym piątym utwórzona inna granica. Wiadomo, kiedyś Lwów był… był przynależny dou Polski,
hale już właśnie pou tym, pou wojniei Lwów został po stronie radzieckieij i zbiory również zoustały we L’wowi i dzisiaj już praktycznie o tych zbiorach jest ciężko sie tam w ogóle dowiedzidź_jakiei to, gdzie to jest. Podejrzewam, że jakieś tam muzeum, które ma, to na pewno już z tych zbiorów nie da nic, bou to jest wiadoma sprawa. Ale ten pan dziedzic tutaj w Kalnikowiei też tag_jak wspominałem, poumagał ludziom i tutaj zasłynął między innym, że miał taki… u… stworzył bardzo
pinkny park na swoich posiadłościach i zbudował pinkny pałac. Ten paładz_jeszcze był, wiadomou, przyd wybuchym wojny on jeszcze, on jeszcze, jego historia jest troche taka dziwna. On najpawdopodobnieij został spalony. Nie można tego określić, czy to było zaraz w czasie wojny, czy pou wojniei. W każdym razie, że z tego pałacu praktycznie dzisiaj
tyl’ko pozostały zdjęcia i to bardzo już_nieliczne.