Dialekt wielkopolski - Wielkopolska północna
Literatura
Justyna Kobus   

Literatura

Anders P., Pałuki, Poznań 1997.

Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, Wrocław– 1979–1991, t. VII–XI, pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław–, Poznań 1972–2005.

Balska J., Żnin i okolice, Bydgoszcz 1988.

Bartkowiak G., Twórcy ludowi na Ziemi Wągrowieckiej, „Ziemia Wągrowiecka” 1999, nr 3, ss. 44-58.

Basara A., Basara J., Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków 1992.

Callier E., Kronika żałobna utraconej w granicach Wielkiego Księstwa Poznańskiego ziemi polskiej. Powiat wągrowiecki, Poznań 1894.

Dolata W., Powiat żniński, Żnin 2007.

Dzieje Wągrowca : praca zbiorowa, red. E. Makowski, Poznań 1994.

Garbacka L., Powiat wągrowiecki w latach okupacji hitlerowskiej 1939 – 1945, Poznań 1965.

Gumowski M., Herby miast polskich, Warszawa 1960.

http://de.wikipedia.org/wiki/Wagrowiec

Kaczmarczyk Z., Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań 1945.

Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, s. XI. W. Ks. Poznańskie, cz. III., Kraków 1877.

Kozierowski S., Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej, Poznań 1914.

Księski J., Pałuki, Gdynia 1966.

Łęcki W., Województwo pilskie, Warszawa–Poznań 1988.

Paliński P., Powiat wągrowiecki, Wągrowiec 1932.

Malinowski F., Legendy pałuckie okolic Żnina, Bydgoszcz 1981.

Malinowski F., Diabeł wenecki i inne legendy pałuckie, Bydgoszcz 1984.

Paliński P., Powiat wągrowiecki, Wągrowiec 1932.

Patro G.. Gmina Wągrowiec, Wągrowiec 2000.

Patro G., Legendy dotycząca miast powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec 2004.

Patro G., Rękodzieło ludowe z okolic Wągrowca. Poradnik, Poznań 1994.

Patro G., Twórczość ludowa na terenie powiatu wągrowieckiego, Wągrowiec 2008.

Patro G., Twórczość ludowa na Pałukach. Poradnik, Wągrowiec 2003.

Patro G., Wągrowiec – zarys dziejów, Warszawa 1982.

Semkowicz W., Ród Pałuków, Kraków 1907.

Sobierajski Z., Jak mówią Pałuczanie?, „Literatura Ludowa”, R. VIII (1964), nr 3,
s. 13–16.

Sobierajski Z., Teksty gwarowe z północnej Wielkopolski, Wrocław 1990.

Sztuka ludowa Pałuk. Przeszłość i teraźniejszość, red. W. Szkulmowska, Bydgoszcz 1996.

www.gminawagrowiec.pl

www.wagrowiec.um.gov.pl

Wyrwa A., Opactwo cysterskie. Łekno–Wągrowiec (1153–1835). Zarys dziejów, Poznań–Wągrowiec 1998.

Zagórski Z., Gwary północnej Wielkopolski, Poznań 1967.

Zagórski Z., W sprawie badań nowych gwar mieszanych i integracji językowej w województwie pilskim, Rocznik Nadnotecki”, VII, z. 2, 1976, s. 19–23.

Zagórski Z., Wewnętrzne tendencje rozwojowe gwar północnowielkopolskich, Poznań 1967.

Zagórski Z., Węzłowe problemy badań integracji językowej w województwie gorzowskim, pilskim i poznańskim, „Sprawozdania PTPN za 1978”, nr 96, 1980,
s. 110–114.

Zagórski Z., Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z kaszubszczyzną i językiem dolnołużyckim, Poznań 1964.

Zierhofferowie Z. i K., Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987.