Leksykon
Nazwy ekspresywne
Halina Karaś   

Nazwy ekspresywne (łac. expressio ‘wyrażenie, wyrazistość’) odznaczają się sugestywnością, wyrazistością. Wyrażają dodatni bądź ujemny stosunek emocjonalny mówiącego. Nazwy ekspresywne w gwarach są bardzo liczne, por. np. fifołk ‘mędrek’, glacołka ‘łysy – o człowieku’, zdechlołk ‘człowiek chorowity’, zbabraniec ‘brudas’; dziyciontecko, syneczek itd. Por. Słownictwo ekspresywne, Spieszczenia, Zdrobnienia, Zgrubienia.