Dialekt śląski - Śląsk północny
Tekst gwarowy — Kuniów 2
Monika Kresa   
Nagranie: Monika Kresa, Ewa Kurowska. Przepisanie i opracowanie: Monika Kresa.
Weryfikacja: Halina Karaś.

Informator: Antoni Sobania – urodził się w 1946 roku w Kuniowie. Ma wykształcenie zawodowe, prowadzi gospodarstwo rolne. Jako młody człowiek wyjeżdżał do pracy do Niemiec, zna język niemiecki, spędził tam ok. 1,5 roku. Działa na rzecz propagowania kultury śląskiej, jest lokalnym kabarecistą.


 
 
 
 

O przebitym koleJedzie
jedeyn
Polołk na rowerze i
naroz mu powietrze
wysło z tylniego koła,
ni. No i
łon tam
klyncy
przi tym rowerze, aha, rower to jest koło po
ślunsku, ni.
Tyn, tyn, Polołk tam grzebie przy tym
wintylu, a Śląuzok przychodzi i
pado:
- I co? Pana? (Bo przebite koło
jag jest, to my nazywomy pana, ni. Nie ze przebił, ino pana, ni.) I co? Pana?
A on pado:
- Tak, tak, mój, mój.