Leksykon
Samogłoski nagłosowe
Halina Karaś   

Samogłoski nagłosowe w gwarach są często poprzedzone spółgłoskami protetycznymi, np. jizba, łosa, harenda = izba, osa, arenda. Zob. Labializacja, Prejotacja, Prelabializacja, Przydech.