Wielkopolska północna
Geografia Geografia regionu
Historia regionu Historia regionu
Dzieje wsi
- Sienno
Region dziś Region dziś
Wieś dziś
- Sienno
Gwara regionu Gwara regionu
Teksty gwarowe
Sienno
- Tekst 1
- Tekst 2
Kultura regionu Kultura ludowa — zob. Dialekt wielkopolski // Kultura ludowa
Literatura regionu Literatura
Mapa regionu

 Wielkopolska północna to tereny skupione wokół miast: Piła, Chodzież, Czarnków, Złotów, Wieleń, Wągrowiec.

Obszar ten, jak i środkowej części województwa, został ukształtowany przez zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie). W wyniku tego teren ten jest nizinny a jego rzeźba bardziej urozmaicona niż część południowa województwa. W części środkowej i północnej Wielkopolski występuje aż około 800 jezior (część z nich to jeziora rynnowe powstałe w wyniku oddziaływania lodowca), z czego ponad połowa ma powierzchnię powyżej 10 ha, a 8% z nich przekracza nawet 100 ha. Dla ochrony ciekawych pozostałości polodowcowych oraz formacji roślinnych (pagórki morenowe, rynny jeziorne, wydmy, doliny rzek, kompleksy leśne) utworzono Sierakowski Park Krajobrazowy. Na obszarze północnej Wielkopolski żyją m.in. sarny, dziki, jelenie, daniele, borsuki, żurawie. Na południowych krańcach regionu znajduje się Puszcza Notecka.

Literatura Justyna Kobus
Geografia regionu Błażej Osowski
Historia regionu Justyna Kobus
Dzieje wsi Sienno Justyna Kobus
Wieś Sienno dziś Justyna Kobus
Gwara regionu Błażej Osowski
Tekst gwarowy — Sienno 2 Justyna Kobus
Tekst gwarowy — Sienno 1 Justyna Kobus