Leksykon
Cecha gwarowa PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Cecha gwarowa. Jeśli terminy gwara i dialekt traktowane są jako synonimy (por. Dialekt ludowy), to również pojęcie cechy gwarowej jest tożsame z pojęciem cechy dialektalnej. Jeśli natomiast gwara traktowana jest jako wyodrębniająca się terytorialnie i językowo część dialektu, to wtedy przez cechę gwarową należy rozumieć właściwość mowy użytkowników danej gwary różnicującą tę gwarę w porównaniu z językiem ogólnym lub innymi gwarami i dialektami, np. gw. spiskie byf (← bych) w porównaniu z małopolskim dialektalnym południowo-zachodnim byk (← bych) i dialektalnym śląskim bych (zob. Aoryst).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »