Leksykon
Interdialekt PDF Drukuj Email
Halina Karaś   

Interdialekt (łac. inter ‘między’ + dialekt) to formalno-funkcjonalna odmiana języka o charakterze regionalnym bądź środowiskowym używana w funkcji komunikatywnej lub artystycznej. W dialektologii terminu tego używa się głównie w opisie → integracji językowej na wsi. Jest on rozumiany dwojako: jako ponadgwarowa (międzydialektalna, właściwa większemu terytorium niż gwara) lub ogólnodialektalna (właściwa wszystkim dialektom języka etnicznego) odmiana języka. Zjawisko o mniejszym zasięgu gwarowym określane są terminem intergwara. Zob. Elementy interdialektalne. Por. Cecha dialektalna, Nowe dialekty mieszane na ziemiach zachodnich i północnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »