Dialekt mazowiecki - Ostródzkie
Tekst gwarowy PDF Drukuj Email
Justyna Garczyńska   
Informator: Bronisław Rydel
Nagranie: Zenon Sobierajski
Zapis i opracowanie: Justyna Garczyńska
Nagranie archiwalne zostało udostępnione przez kierownika Zakładu Dialektologii Polskiej UAM - Profesora Jerzego Sierociuka.


Strachy
Bajki to so bajki, ale ma tak ze swojigo
powiedania tak, przie... do¶wiadczinia
takigo. Tak jak i u nas, co to
mówio, że to, że to ni ma,
tamoj, nie da sie
słyszić nic, żie to tyż. A fakt to jest, żie sie da
słiszić i cu¶ jest. Bo jak Elcia była
wej tam w unych Nimców a
tygo to, to cu¶ zapukało w okno i my drekt
słiszieli. Ja
je¶cie krziknuł, bo już sie
spodziewalim, żie możie Elcia przińdzie i żie mi. Tom słiszieli, żie przi
łoknie, nu, tak jakbi paćkami i tak jakbi tygo i szied do lipki ke..., do tygo i do dĽwirzi i kele dĽwirzi zachrobotał. Ja
chutko wstał i wiszied to nie było nic.
Jak moja matka wej miała umrzyć, to słisział, ja słisział i mój
syin słisział, to chodziło do łokna i pukało. Zawdy do łokna pukało. I pukało i pukało i wkrótce
umerła. To z ty do¶wiadcze..., to je, to je, to jest, to jest prawda, i nachodził. Mój, mój
brat umer na Otrembie i tam
mielim troche cu¶ takigo, żie on miał mi tam
jeszczie cu¶ dać. Ja nie wiedział o tym, a łun umar, a, i, tygo wiec..., tygo i, to, to na wiecziór, na izbie, ze sziafy co¶, tak jakbi kot spad. Ej, mówie, kota masz w izbie. Roztworzyłem, a nie było nic, to szie jednak dał słyszić. Jednak, jednak przińdzie. Wej, ten małi z Otrembyi, tyn chłopiec, tyj, tyj, tyj Bronki tamoj, jej, jej siostry umer, tom drekt, nom sie dało obudzić, tom słiszieli jak, ¶pulka sie taka od, od
niciów kulgała, ino wiu, kulululu, kulululu, kulululu. I aż do nas pod łóżko i ucichło. I to jest, i to je
do¶wiadczeinie dobre. Jest cu¶, abo mnie
chto gadał, abo już ni, do¶wiadczynie i żie cu¶, poza dom..., poza takim jest.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »